Konstrukcje i nowe technologie :
MAGPROM jest właścicielem patentu na konstrukcję nowego typu wycieraczek poziomych do okien okrętowych.
Na bazie   licencji firmy MAGPROM produkowane są obecnie największe na świecie wycieraczki poziome do okien okrętowych. 

   Firma MAGPROM jest także autorem koncepcji systemu sterowania MPSS (multi point stering system) Jest to połączony system sterowania wycieraczkami okien okrętowych, ogrzewaniem szkła oraz spryskiwaczami okien okrętowych. System ten charakteryzuje się budową modułową co powoduje, że jest on uniwersalny.
Patent na konstrukcję nowego typu wycieraczek poziomych do okien okrętowych.
Systemu sterowania MPSS (Multi Point Stering System) Jest to połączony system sterowania wycieraczkami okien okrętowych, ogrzewaniem szkła oraz spryskiwaczami okien okrętowych.