Pierścienie Palla z metalu stosuje się w wysokich temperaturach , w ogólnie pojętych procesach przemiany materii, w oczyszczaniu gorących spalin, w środowiskach wymagających odporności na duże różnice temperatur w połączeniu z agresywnym środowiskiem pracy
Dane techniczne na podstawie strony www.dilsin.com.pl
Szczegó³y na stronie www.dilsin.com.pl
Firma DOLSIN
 
Pierúcienia Palla: