Ważne informacje prawne i handlowe
Bardzo proszę o zapoznanie się z niniejszymi informacjami na temat wszelkich danych w tym także technicznych i finansowych umieszczonych na niniejszej stronie www.magprom.pl lub na stronie www.magprom.eu a także na temat naszej polityki prywatności.

1.Przed wysłaniem korespondencji prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą danych osobowych w zakładce RODO oraz i informacjami zamieszczonymi w punktach od 2 do 9 poniżej. W przypadku braku akceptacji polityki prywatności lub informacji jakie zamieszczone są w poniższych punktach   od 2 do 9 prosimy nie wysyłać korespondencji lub nie dzwonić do nas.

2.W związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności  firmy Magprom Zbigniew Magdziarz z siedzibą ul. Wielorybia 22, 89-200 Zamość .  W zakładce RODO

3.Wszystkie dane oraz nazwy własne a także fotografie i znaki towarowe są własnością firmy Magprom lub zostały zamieszczone na stronie po uzyskaniu zgody ich właściciela (właścicieli).

4.Informacje zamieszczone w katalogu oraz na stronach internetowych www.magprom.pl i  www.magprom.eu stanowią  wyłącznie informacją handlową i nie stanową oferty handlowej w myśl art. 66, paragraf 1. Kodeksu Cywilnego. Firma Magprom nie odpowiada za ewentualne błędy lub brak aktualizacji w zamieszczonych danych.

5.Wszystkie informacje techniczne i komercyjne oparte są o dane udostępnione przez producenta (producentów) prezentowanych wyrobów. Firma Magprom nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy. To nie jest oferta handlowa. Ostateczne dane techniczne i komercyjne zostaną przedstawione w oddzielnej ofercie wykonanej bezpośrednio przez producenta (producentów).

6.Firma Magprom informuje, że pomimo dużej staranności włożonej w przygotowaniu katalogu i stron internetowych www.magprom.pl oraz www.magprom.eu nie może zagwarantować, że tłumaczenie, udostępnionych przez producenta (producentów), informacji  na język polski jest perfekcyjne i całkowicie pozbawione błędów. W tym także błędów merytorycznych. 

7.Pomiędzy informacjami i danymi zamieszczonymi obecnie w katalogu firmy Magprom i stronach internetowych www.magprom.pl oraz www.magprom.eu   a danymi w katalogach producenta (producentów), lub stronach internetowych producenta (producentów) mogą występować różnice związane z aktualizacją danych jaką może (mogą) przeprowadzić producent (producenci). Nie możemy zapewnić, że nie występują lub nie wystąpią w przyszłości różnice  pomiędzy wymienionymi wcześniej źródłami danych.

8.Z uwagi na duże zaawansowanie technologiczne i techniczne opisanych produktów oraz bardzo zróżnicowane wymagania potencjalnych klientów informacje umieszczone w katalogu oraz na stronach www.magprom.pl oraz www.magprom.eu należy traktować jako niepełne i przybliżone. Mają one na celu jedynie ogólne przybliżenie możliwości produkcyjnych producenta (producentów) w dniu tworzenia tych informacji. Możliwości i zdolności produkcyjne producenta (producentów), opisane i zamieszczone w katalogu oraz na stronach internetowych www.magprom.pl i www.magprom.eu zmieniają się na bieżąco. Zmienia się specyfikacja wyrobów, stosowane materiały sposób produkcji itp. Z tej przyczyny dane umieszczone w katalogu oraz na stronach www.magprom.pl oraz www.magprom.eu mogą być nieaktualne lub błędne. 

9.Tylko pełna i pisemna oferta handlowa otrzymana bezpośrednio od producenta i sporządzona na bazie wcześniej otrzymanego szczegółowego pisemnego zapytania ofertowego od klienta może być traktowana jako oferta handlowa.


Bardzo prosimy o nie wykorzystywanie udostępnionych na stronie internetowej lub w katalogu danych teleadresowych firmy Magprom oraz firm, z którymi współpracujemy do jakiejkolwiek działalności marketingowej. Nie wyrażamy zgody na wysyłanie na podane przez nas adresy siedzib oraz adresy e-mail i numer telefonu jakichkolwiek ofert.
Double click to edit
Copyright © 2020 MAGPROM.  All Rights Reserved