DORADZTWO
DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNA
KONSTRUKCJE I NOWE TECHNOLOGIE

Doradztwo przy zakupie szkła specjalistycznego dla budownictwa okrętowego i lądowego między innymi:

- szkła EMS (elektromagnetycznego),

- szkła kuloodpornego,

- szkła elektrogrzewczego,

- szkła laminowanego,

- szkła hartowanego termicznie,

- szkła hartowanego chemicznie w tym
   giętego lub o dużych rozmiarach dla   
   wież lotniskowych,

- szkła z sitodrukiem kolorowym i
  monochromatycznym,

- projektowanie i wdrażanie do
  produkcji nowych konstrukcji oraz
  system
ów sterowania,

- import towar
ów do Polski oraz
  eksport gotowych wyrob
ów za
  granicę kraju,

MAGPROM reprezentuje firmy:

DOLSIN - producenta pierścieni stosowanych do filtr
ów w różnego  rodzaju przemyśle chemicznym.

GLASTECH - producenta szkła dla budownictwa oraz przemysłu.

MAGPROM ma także doświadczenie we współpracy z firmami związanymi z przemysłem okrętowym. 


MAGPROM jest właścicielem patentu na konstrukcje nowego typu wycieraczek poziomych do okien okrętowych.
Na bazie licencji firmy MAGPROM produkowane są obecnie największe na świecie wycieraczki poziome do okien okrętowych. 

   Firma MAGPROM jest także autorem koncepcji systemu sterowania MPSS (multi point stering system) Jest to wielofunkcyjny system sterowania nie tylko  samymi wycieraczkami okien okrętowych, ale także ogrzewaniem szka oraz spryskiwaczami okien okrętowych. System ten charakteryzuje się budową modułową co powoduje, że jest on uniwersalny.
Ogólna informacja o zakresie działania firmy :